Coaching kinderen

Als kindercoach begeleid ik kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Samen met uw kind ga ik kijken wat nodig is, om zich weer fijn te voelen. Hoe ik werk, hangt van het kind af: praten, luisteren, spelletjes doen, rollenspel, kleien, tekenen, bewegen, krachtstokken maken, gedichtjes schrijven, kindermeditatie, ontspanningsoefeningen, zijn manieren die ik inzet.

Mijn streven is kinderen te helpen om hun kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken, leren omgaan met hun kracht en kwetsbaarheid, zodat ze meer zelfvertrouwen kunnen ervaren. Kinderen weer trots op zichzelf maken en het gevoel geven dat ze helemaal goed zijn, zoals ze zijn.

    Voorbeelden waarbij ik ondersteuning bied:
  • ∙ Hoog gevoeligheid
  • ∙ Pesten of gepest worden
  • ∙ Moeite met sociale vaardigheden
  • ∙ Omgaan met emoties (boosheid, verdriet, angst)
  • ∙ Faalangst
  • ∙ Piekeren en zorgen maken over van alles en nog wat
  • ∙ Slaapproblemen
  • ∙ Concentratie problemen

Ouders/opvoeders benaderen me met een hulpvraag, omdat zij zich zorgen maken over hun kind. Ik betrek ouders bij het coaching proces. Ik koppel mijn bevindingen, met goedvinden van het kind, terug. Ook maak ik bespreekbaar hoe ouders hun kind kunnen helpen.